Mono Lake Tufas

Mono Lake Tufas
California, United States - November 2015